Wakacyjne warsztaty dla przyszłych pierwszoklasistów

 

„Od września idę do szkoły!”

 

Rozpoczęcie nauki w szkole jest dla każdego dziecka nowym rozdziałem jego życia. Nauka zastępuje zabawę, co może nieść ze sobą różnorodne emocje pozytywne jak i negatywne. Aby dziecko chętniej weszło w nowy etap życia jakim jest szkoła proponujemy cykl kreatywnych zajęć realizowanych zgodnie z podstawą programową.

Zajęcia mają na celu przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w klasie I. Podczas zajęć stosowane będą różnorodne metody rozwoju myślenia, skupienia uwagi i zapamiętywania, a celem jest przygotowanie do nauki czytania, pisania i liczenia. Udział w zajęciach wspomoże rozwój umysłowy, emocjonalny, społeczny i fizyczny dziecka co da większą szansę na lepszy start w szkole i łatwiejsze opanowanie treści programowych w klasie I.

Zajęcia realizowane w formie warsztatów grupowych (4-6 osób) – 1 cykl obejmuje 8 godzin dydaktycznych (8 spotkań)

 

Dobry start = SUKCES

KWIECIEŃ MIESIĄCEM WIEDZY NA TEMAT 
AUTYZMU 

 

NASZ PLAN DZIAŁANIA:

 

„ZAŚWIEĆ SIĘ NA NIEBIESKO”
 

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Autyzmu. W tym dniu Nasze Przedszkole „Tęczowy Promyk” weźmie udział w akcji „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu”. Przy naszym stoisku  dzieci będą miały zapewnione liczne atrakcje (malowanie twarzy, wielkie bańki mydlane, różne konkurencje sportowe oraz inne ciekawe gry i zabawy). Podczas zabawy dzieci, rodzice będą mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat naszego przedszkola „Tęczowy Promyk” z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi oraz terapeutycznej Szkole Podstawowej „Akademia Przyszłości” dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE W KWIETNIU

 

Przez cały kwiecień na terenie naszych placówek będą działały PUNKTY KONSULTACYJNE OFERUJĄCE BEZPŁATNE PORADY: psychologa, pedagoga specjalnego, neurologopedy, logopedy oraz fizjoterapeuty. Aby skorzystać z bezpłatnych konsultacji należy umówić się na spotkanie, dzwoniąc pod nr. wybranej placówki.

Punkty konsultacyjne:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro, Cieszyńska 3A, 607 503 423

- Przedszkole „Tęczowy Promyk” z Oddziałami Specjalnymi i Integracyjnymi, ul. Zachodnia 2G, 793303940

- Przedszkole „Tęczowy Promyk” dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu, ul. Kujawska 53/1, 605614182

Konsultacje są okazją do poszerzenia swojej wiedzy na temat prawidłowości w rozwoju dziecka oraz uzyskania praktycznych wskazówek co do zapewnienia właściwej pomocy dziecku i rodzinie. Porad udzielają specjaliści związani z Poradnią Allegro, mający wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

WIELKI KONKURS PLASTYCZNY PT. „NA NIEBIESKIM NIEBIE ZOBACZ MNIE I SIEBIE”

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ukazującej fakt, że osoby z autyzmem nie są same, że jest wokół nich wielu życzliwych ludzi służących wsparciem i dobrym słowem.

Organizatorem konkursu jest Niepubliczne Przedszkole „Tęczowy Promyk” z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, ul. Zachodnia 2G, 15-345 Białystok.

Szczegóły dotyczące konkursu:

- konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym

- technika wykonania pracy jest dowolna (kolaż, rysunek, wydzieranka, wyklejanka i inne)

- termin dostarczania i/lub nadsyłania prac: od 01.04. 2017r. do 24.04.2017r

- rozstrzygnięcie konkursu  26.04.2017r.

- laureaci I,II i III miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i podziękowania,

- szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie Konkursu dostępnym w siedzibie Przedszkola przy ul. Zachodniej 2G, oraz na naszym profilu na FB.

 

DNI OTWARTE W SZKOLE TERAPEUTYCZNEJ „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI”

 

6.04.2017 r. i 20.04.2017 od godz. 16.00 w przedszkolu „Tęczowy Promyk” dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu przy ul. Kujawskiej 53/1.

Program dni otwartych obejmuje:

- spotkanie rodziców z przedstawicielami organu prowadzącego szkołę oraz kadrą i terapeutami w tym prezentacja organizacji szkoły a także zasad rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.

- zajęcia integracyjne dla dzieci z elementami sensoplastyki i zabawy metodą Ruchu Weroniki Sherborne elastycznie dostosowane uczestników.

 

 

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

Trwają zapisy na zajęcia grupowe - Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży w wieku 4-6, 7-9, 10-12 i 13-15, 16-18 lat.

 

TUS to zajęcia grupowe, których celem jest poprawa funkcjonowania społecznego i budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem.

 

TUS jest skuteczną formą wspierania osób z zespołem Aspergera, autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Pomaga również dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagującym lękiem w sytuacjach społecznych, mających trudności w radzeniu sobie z agresją, w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją o nowych sytuacji.

 

Uczestnicy zajęć rozwijają umiejętności:

 • komunikowania się,
 • współpracy,
 • rozpoznawania potrzeb i emocji,
 • przestrzegania zasad i norm społecznych,
 • wyrażanie siebie i własnego zdania w sposób akceptowalny społecznie,
 • odreagowania napięć emocjonalnych,
 • pozytywnego rozwiązywania konfliktów,

 

TUS w Poradni Allegro organizowany jest w formie 5 spotkań w niewielkich grupach (od 4 do 6 osób), z których każde trwa ok. 60 min. Zajęcia odbywają się min. dwa razy w miesiącu (istniej możliwość zwiększenia częstotliwości spotkań)

 

Zajęcia odbywają się bez udziału rodziców. Trening prowadzi 2 terapeutów.

 

 

OSOBOM KONTYNUUJĄCYM UDZIAŁ W KOLEJNYCH CYKLACH TRENINGU, PRZYSŁUGUJE 10% ZNIŻKI. 

 

Zapisy pod nr tel. 607 503 423

oraz w sekretariacie Poradni Allegri, ul. Cieszyńska 3A, pok. 301

„Błyskotliwy umysł”

 

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku szkolnym na wyjątkowe zajęcia, które sprawią, że nauka stanie się pasją a nie przykrym obowiązkiem. „Błyskotliwy umysł” to program edukacyjno-rozwojowy obejmujący min. trening koncentracji uwagi, gry ortograficzne, rozwijanie umiejętności logiczno-matematycznych w oparciu o sprawdzone metody pracy, a także niezwykłe eksperymenty. Zajęcia są realizowane w formach indywidualnych i grupowych, adekwatnie do wieku uczestników.

Szczegóły w zakładce efektywne nauka!

Drogi Rodzicu czy wybrałeś już przedszkole  dla swojego dziecka?

 

Jest takie wyjątkowe miejsce …

- stworzone dla dzieci zdrowych i dzieci potrzebujących szczególnego wsparcia – gdzie jest czas na wspólną zabawę, dzięki której maluszki uczą się empatii i otwartości,

- gdzie jest czas na swobodne harce i kreatywne odkrywanie świata podczas zajęć sensoplastyki, poznawanie siebie i innych podczas treningów umiejętności społecznych, naukę języków, spacery i eksperymenty, rozwój fizyczny podczas gimnastyki korekcyjnej i indywidualną pracę z dzieckiem,

- gdzie urodziny każdego Przedszkolaka to święto w grupie, a ważne święta rodzinne są szczególnie celebrowane J

- gdzie nie ma presji by dziecko już umiało, zawsze jest czas na to by pomóc mu się nauczyć,

- gdzie zawsze jest czas dla rodziców, a także profesjonalne wsparcie podczas indywidualnych konsultacji i pogadanek prowadzonych przez terapeutów.

 

Idealne miejsce dla Twojego dziecka

Przedszkole Integracyjne „Tęczowy Promyk” ul. Zachodniej 2G

Rekrutacja 2017/2018  793 303 940

Czesne jedynie 250 zł + wyżywienie, dzieci posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym – 0zł

 

W przedszkolu działają gabinety Poradni Allegro i wszystkie przedszkolaki posiadające opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju obejmuje solidną, kompleksową, bezpłatną opieką.

Drodzy Rodzice!

 

W związku z wejściem w życie Ustawy Prawo Oświatowe informujemy, iż w naszej Poradni kontynuowana będzie realizacja bezpłatnych zajęć terapeutycznych dla dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Wykwalifikowana kadra,  odpowiednie zaplecze dydaktyczne oraz techniczne gwarantuje, iż zapewniamy wsparcie dzieciom i rodzinie na najwyższym poziomie, adekwatnie do potrzeb.

 

 Jednocześnie informujemy, iż od 1 lutego 2017 r. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania mogą być wydawane wyłącznie przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Każde dziecko posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną zostanie objęte bezpłatną opieką na terenie naszej placówki lub na terenie przedszkola do którego uczęszcza dziecko (za obustronnym porozumieniem dyrekcji), w uzasadnionych przypadkach również w środowisku domowym.

 

Ważne!

 

Opinie o potrzebie WWRD wydane przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną przed 1 lutego 2017 r. zachowują swoją moc i są podstawą zapewnienia bezpłatnych zajęć terapeutycznych w naszej placówce do momentu pójścia dziecka do szkoły.

 

Więcej informacji na temat Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, w tym również podstaw ubiegania się o opinię w kierunku WWRD znajduje się w zakładce „Wczesne wspomaganie” oraz w siedzibie naszej Poradni. Zapraszamy 

Metoda NDT-Bobath - doskonała metoda rehabilitacji niemowląt i małych dzieci - w naszej poradni!

 

Najbardziej znana i rozpowszechniona na całym świecie metoda rehabilitacyjna pracy z dziećmi już dostępna u nas!

 

Metoda NDT – Bobath jest skierowana wszystkim do niemowląt z zaburzeniami napięcia mięśniowego, asymetrią ułożeniową, opóźnieniem psychoruchowym oraz do wszystkich dzieci młodszych i starszych mających nieharmonijny rozwój ruchowy.

 

W naszej Poradni certyfikowany terapeuta metody NDT-Bobath oceni rozwój dziecka udzielając jednocześnie cennych wskazówek dotyczących prawidłowego karmienia, noszenia, rozbierania i innych czynności pielęgnacyjnych maleństwa. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy tak, że dziecko pozostaje szczęśliwe i nie płacze.  

 

Zapraszamy na:

- konsultacje w zakresie rozwoju dziecka od pierwszych dni życia

 

- instruktaż pielęgnacji (jak podnosić, nosić, karmić, rozbierać i inne) tak aby wspierać rozwój niemowląt. Zapraszamy również przyszłe mamy do nauki na lalkach!

 

- terapię dzieci u których stwierdzono zaburzenia rozwoju psychoruchowego (bez kolejek!)

 

Otrzymasz instruktaż jak wspierać rozwój swojego dziecka podczas codziennej pielęgnacji i zyskać pewność, że to co robisz - robisz dobrze!

 

Zajęcia trwają 45 minut. Koszt jednego spotkania wynosi 70 zł.

 

Zapisy pod nr tel. 607 503 423

CERTYFIKTY „DZIELNEGO TYGRYSKA”

 

Wręczone zostały pierwsze certyfikaty „Dzielnego Tygryska”. Certyfikaty otrzymali Partnerzy naszego Programu promującego i wspierającego zdrowy rozwój dzieci „Dzielny Tygrysek”:

 

Przedszkole Samorządowe nr 51 "Przyjazne" 
Przedszkole Samorządowe nr 14

Przedszkole Samorządowe nr 23 "Baśniowe"

Przedszkole "Klub Małych Odkrywców"

 

Przedszkola które otrzymały certyfikat wyróżniają się troską i dbałością o prawidłowy rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny swoich podopiecznych. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za dotychczasową współpracę J

 

W ramach Programu bezpłatnie zapewniamy na terenie partnerskich placówek: terapie dostosowane do potrzeb dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju,  konsultacje ze specjalistami dla rodziców i wychowawców, pogadanki, warsztaty dla rodziców.

Program Dzielny Tygrysek jest realizowany przez Poradnię Allegro w Białymstoku  od marca 2016 r. i będzie kontynuowany również w 2017 r. Realizacja Programu została bardzo dobrze oceniona przez wszystkie partnerskie placówki oraz rodziców J

 

Zapraszamy do współpracy palcówki zajmujące się na co dzień opieką i edukacją dzieci.

Szczegóły dotyczące Programu znajdują się w zakładce „Dzielny Tygrysek oraz w sekretariacie Poradni Allegro, przy ul. Cieszyńskiej 3A.

Zapraszamy

Nowe gabinety Poradni Allegro na Nowym Mieście!

 

Drodzy Rodzice jeśli mieszkacie na osiedlu Nowe Miasto lub w jego okolicach mamy dla Was dobrą wiadomość. Bezpłatne diagnoza i zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne) prowadzone przez Poradnię Allegro będą realizowane w nowych gabinetach Poradni przy ul. Zachodniej 2G.

Zapisy na terapie i diagnozy przy ul. Zachodniej 2G prowadzone są pod nr tel. 793 303 940.

Wybierz dogodną dla siebie lokalizację:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro

ul. Cieszyńska 3A, III p.

ul. Zachodnia 2G (wejście do przedszkola Tęczowy Promyk)

 

Serdecznie zapraszamy!

Dysleksja


Zapraszamy do zapoznania się z procedura diagnozy dysleksji w Poradni Allegro. Szczegółowy opis procedur wraz z wzorami wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce Wzory dokumentów.

Nowość!

 

Serdecznie zapraszamy do naszej Szkoły Rodziców „Promyczek”

Tylko u nas kompleksowo:

 

Gimnastyka dla kobiet w ciąży i po porodzie,

Zajęcia relaksacyjne dla par,

Instruktaż pielęgnacji i masaż niemowląt,

Konsultacje ze specjalistami,

Warsztaty dla Rodziców.

 

Pokazowe, bezpłatne zajęcia gimnastyki  dla mam w ciąży i po porodzie  już 28.09 o 18.00 i 30.09. 09.00

 

SZKOŁA RODZICÓW „PROMYCZEK”

ul. Zachodnia 2G (osiedle Nowe Miasto)

 (wejście do Przedszkola „Tęczowy Promyk”)

 

Szczegóły w zakładce Szkoła Rodziców.

Diagnoza autyzmu w Poradni Allegro

 

Już od maja w naszej Poradni prowadzona jest specjalistyczna diagnoza w kierunku autyzmu. W skład zespołu diagnostycznego wchodzą specjaliści posiadający przygotowanie merytoryczne i doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu:

 • lekarz psychiatra
 • psycholog
 • pedagog specjalny
 • neurologopeda

 

Dokładamy wszelkich starań aby proces diagnostyczny przebiegał sprawnie  a czas jego trwania wynikał z indywidualnej sytuacji każdego dziecka. Szczegóły dotyczące procedur diagnozy znajdują się w zakładce Autyzm. Całkowity koszt diagnozy wynosi 530 zł.

Bezpłatna, dostosowana do potrzeb, skuteczna,

pomoc dziecku i rodzinie

w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty rodziców dzieci w wieku do 6 lat, których niepokoją kłopoty dziecka związane z rozwojem:

 • mowy,
 • fizycznym (tzw. mała i duża motoryka),
 • emocjonalnym,
 • społecznym (trudności adaptacyjne, z odnalezieniem się  w grupie rówieśniczej, w nawiązywaniu relacji itp.),

W naszej placówce Państwa dzieci zostaną objęte profesjonalną opieką doświadczonych terapeutów.

Oferujemy specjalistyczną pomoc:

 • logopedyczną,
 • pedagogiczną,
 • psychologiczną,
 • zajęcia z zakresu integracji sensorycznej,
 • zajęcia z fizjoterapeutą
 • a także inną, w zależności od zdiagnozowanych problemów dziecka.

W ramach Poradni prowadzimy kompleksową diagnozę dziecka, na podstawie której może być wydawana opinia o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka określająca zalecane formy terapii. Każdemu dziecku posiadającemu opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania zapewniamy bezpłatne zajęcia indywidualne lub grupowe  w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.

GDZIE NAS ZNALEŹĆ

Niepubliczna Poradnia

Psychologiczno - Pedagogiczna

ALLEGRO

Cieszyńska 3A lok 301
15-371 Białystok

Tel. 607 503 423

E-mail: poradniaallegro@wp.pl

REJESTRACJA WIZYT

Codziennie w godzinach

8.00-18.00

Tel. 607 503 423

E-mail: poradniaallegro@wp.pl

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek - piątek

sekretariat: 9:00 - 18:00

terapeuci:   9:00 - 19:00

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ALLEGRO