allegro baner

 

 

GDZIE NAS ZNALEŹĆ

Niepubliczna Poradnia

Psychologiczno - Pedagogiczna

ALLEGRO

Zwycięstwa 23
15-703 Białystok

Tel. 607 503 423

E-mail: poradniaallegro@wp.pl

REJESTRACJA WIZYT
Codziennie w godzinach

8.00-18.00

Tel. 607 503 423

E-mail: poradniaallegro@wp.pl

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek - piątek

sekretariat: 9:00 - 18:00

terapeuci:   9:00 - 19:00

 

Obowiązek informacyjny 

 

 

Justyna WiktorukJustyna Wiktoruk

Psycholog, pedagog. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu socjoterapii. Skończyła wiele kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i rodzinami. Doświadczenie zawodowe związane z kształtowaniem prawidłowych postaw i zachowań zgodnych z normami społecznymi zdobywała pracując jako wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej jak również wiele lat jako pedagog i socjoterapeuta w gimnazjum. Pracowała również w przedszkolu na stanowisku psychoprofilaktyka, gdzie czerpała wiele radości zarówno z indywidualnej jak i grupowej pracy z małymi dziećmi. Ponad to rozwijała i wzbogacała swój warsztat pracy jako trener efektywnego nauczania rozwijając wśród dzieci oraz młodzieży motywację do nauki i czerpania z niej przyjemności. W przeciągu bieżącej pracy prowadziła wiele szkoleń, warsztatów, pogadanek skierowanych głównie do rodziców i nauczycieli. W Poradni zajmuje się diagnozą specyficznych trudności w nauce, problemów emocjonalnych i wychowawczych. Prowadzi zajęcia terapeutyczne, zajęcia integracyjne, profilaktyczne i psychoedukacyjne oraz konsultacje dla rodziców. Szczególnie interesuje się psychoterapią dziecka, terapią systemową rodzin oraz zagadnieniami rozwoju osobistego. Lubi podróże, taniec i muzykę. Obecnie odkrywa tajniki zdrowego żywienia.


JacekJacek Dąbrowski 

Z wykształcenia jest psychologiem. Ukończył kurs systemowej terapii rodzin w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie jest w trakcie całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Zajmuje się terapią dzieci, młodzieży, rodzin i par oraz terapią indywidualną dorosłych poddając swoją pracę superwizji. Prowadzi diagnozę dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także zajęcia, warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i wychowawców.
Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując między innymi w poradni psychologiczno-pedagogicznej (uzyskując stopień nauczyciela dyplomowanego), szkołach publicznych i niepublicznych, organizacjach pozarządowych i ośrodku kuratorskim. Publikował również na łamach czasopisma „Emocje” oraz „Dyrektor szkoły”. W ramach projektów prowadził zajęcia skierowane do rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.


Aldona KsiezykAldona Księżyk

Uczestniczyła warsztatach i szkoleniach m.in Stosowanej Analizy Zachowania: metody pracy z dzieckiem z autyzmem, oraz VB-MAPP – ocena umiejętności i planowania terapii. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami emocjonalnymi, w szczególności z autyzmem i zespołem Aspergera. Wszechstronność, jakiej wymagała praca z podopiecznymi w placówkach o charakterze integracyjnym, pozwala jej podejmować decyzję pod kątem optymalizacji efektywności stosowanych metod wspomagania rozwoju. Odnajduje się zarówno w pracy indywidualnej jak i grupowej.
Ponadto, doświadczenie w pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, zdobyte w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a także praca w roli trenera podczas szkoleń aktywizacyjnych dla osób poszukujących pracy, stanowi uzupełnienie wiedzy i doświadczenia, a więc kluczowych elementów niezbędnych do identyfikacji źródeł problemów i doboru skutecznych narzędzi do ich rozwiązywania.
W Naszej Poradni zajmuje się diagnozowaniem źródeł problemów w nauce, zaburzeń emocjonalnych i trudności wychowawczych. Odpowiada m. in. za organizację i przebieg zajęć o charakterze terapeutycznym oraz integracyjnym. Prowadzi także zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne, wykorzystując zdobyte informacje podczas stałych konsultacji z rodzicami pociech.
W kręgu jej zainteresowań zawodowych szczególne miejsce zajmuje psychoterapia dziecka i neuropsychologia.


urszula perkowskaUruszla Perkowska

Ukończyła SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie ze specjalnością psychologia kliniczna. Już w trakcie studiów rozpoczęła współpracę z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym, gdzie pracuje do tej pory. Ma doświadczenie w terapii dzieci i młodzieży ze znaczną, umiarkowaną, lekką i sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem. Ponadto brała udział w szkoleniach i poszerzała kwalifikacje w zakresie pracy z dziećmi. Pragnie się rozwijać i szlifować warsztat. Lubi spacery, teatr, muzykę oraz taniec.